Акредитација

Дозвола за рад Факултета инжењерских наука 2012.

Уверење о акредитацији високошколске установе

Одлука о акредитацији Факултета инжењерских наука за обављање научноистраживачке делатности

 

Уверења о акредитацији основних академских студија

Студијски програм Машинско инжењерство

Студијски програм Урбано ижењерство

Студијски програм Војноиндустријско инжењерство - заједнички програм са Универзитетом одбране - Војном академијом у Београду

Студијски програм Електротехника и рачунарство (стари назив Рачунарска техника и софтверско инжењерство)

Студијски програм Инжењерство заштите животне средине - заједнички програм са Природно-математичким факултетом Универзитета у Крагујевцу

 

Уверења о акредитацији мастер академских студија

Студијски програм Машинско инжењерство (Допуна Уверења о акредитацији студијског програма Машинско инжењерство од 27.09.2022. године)

Студијски програм Урбано ижењерство

Студијски програм Војноиндустријско инжењерство - заједнички програм са Универзитетом одбране - Војном академијом у Београду

Студијски програм Индустријско инжењерство

Студијски програм Инжењерски менаџмент

Студијски програм Инжењерство заштите животне средине

Студијски програм Биоинжењеринг (Допуна Уверења о акредитацији студијског програма Биоинжењеринг од 19.06.2023. године)

Студијски програм Електротехника и рачунарство

 

Уверења о акредитацији докторских студија

Студијски програм Машинско инжењерство

Студијски програм Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Студијски програм Биоинжењеринг - заједнички програм са Факултетом медицинских наука Универзитета у Крагујевцу

Студијски програм Електротехника и рачунарство

 

 

Претрага