Периодика

Факултет традиционално издаје три часописа међународног карактера: Mobility & Vehicle Mechanics - MVM - ISSN 0350-1027 (e-ISSN: 2334-9891), Tribology in Industry - ISSN 0354-8996 (e-ISSN: 2217-7965) и Proceedings on Engineering Sciences - PES - ISSN 2620-2832 (e-ISSN: 2683-4111), који доприносе ширењу научне мисли у земљи и иностранству.

tribology11 

 

Корени часописа Tribology in Industry се протежу на прва саопштења Лабораторије за обраду метала и трибологију Машинског факултета у Крагујевцу под насловом “Обрада метала и трибологија”. Од 1974. - 1977. издато је 10 бројева саопштења. 1979. је покренут часопис Трибологија у индустрији као часопис који третира проблематику трибологије. До 1996. часопис је штампан у две верзије: на српском као Трибологија у индустрији и енглеском језику као Tribology in Industry. Од 1996. године публикује се само на енглеском језику. Према категоризацији научних часописа за 2023. годину Министарства науке, технолошког развоја и иновација, часопис је категорисан као национални часопис међународног значаја категорије М24.

 MVM11  

Почетак излажења часописа Моторна возила и мотори је везан за март месец 1975. Основни задатак часописа је био да обавести научну и стручну јавност о резултатима научноистраживачког рада у области истраживања, развоја, конструкције и експлоатације мотора и возила. Сагледавајући потребе у области научне и стручне мисли из области мотора и возила, почев од марта 1992., часопис мења назив у Mobility & Vehicle Mechanics и излази четири пута годишње на енглеском језику. Према категоризацији научних часописа за 2023. годину Министарства науке, технолошког развоја и иновација, часопис је категорисан као истакнути национални часопис категорије М52.
pes Часопис Proceedings on Engineering Sciences - PES објављује резултате истраживања и развоја из области квалитета. Мултидисциплинарни карактер часописа омогућава ауторима из академских кругова, али и из индустрије, да публикују резултате из различитих области истраживања, као што су аутомобилско инжењерство, системски инжењеринг, електроинжењерства и електронике, индустријског инжењерства, машинског инжењерства, механике и машинских материјала, безбедности, ризика, поузданости, софтверског инжењерства. Према категоризацији научних часописа за 2023. годину Министарства науке, технолошког развоја и иновација, часопис је категорисан као национални часопис категорије М53.

 

Факултет инжењерских наука је и суиздавач три часописа међународног карактера: International Journal for Quality Research - ISSN: 1800-6450 (e-ISSN: 1800-7473), Journal of Serbian Society for Computational Mechanics - ISSN: 1820-6530 (e-ISSN: 2629-1941) и Енергија, економија и екологија (ISSN 0354-8681, eISSN 2812-7528).

 

IJQR

Од 2007. Центар за квалитет Машинског факултета у Крагујевцу, данас Факултета инжењерских наука, заједно са Центром за квалитет Машинског факултета у Подгорици почео је са издавањем међународног часописа International Journal for Quality Research. Часопис се издаје на енглеском језику, четири броја годишње и покрива широк спектар истраживања у области квалитета. Часопис има широк међународни уреднички одбор и листу међународних рецензената. Према категоризацији научних часописа за 2023. годину Министарства науке, технолошког развоја и иновација, часопис је категорисан као међународни часопис категорије М23.

 

JSSCM

Српско друштво за рачунску механику је покренуло издавање часописа Journal of Serbian Society for Computational Mechanics 2007. године. Од 2018. године суиздавач овог часописа је Факултет инжењерских наука. Часопис се издаје на енглеском језику (два пута годишње) и основан је са циљем да промовише примену рачунских метода у инжењерству, медицини и другим научним областима. Према категоризацији научних часописа за 2023. годину Министарства науке, технолошког развоја и иновација, часопис је категорисан као национални часопис међународног значаја категорије М24.

Energija Naslovna casopisa Савез енергетичара је покренуо издавање часописа 1996. године. Часопис излази тромесечно. Од 2022. године суиздавачи овог часописа су Факултет инжењерских наука у Крагујевцу, Електротехнички факултет у Београду и Машински факултет у Београду. Радови се објављују на српском oднoснo српскохрватскoм језику (према ISO 639-3 класификацији - српскохрватски макројезик) или eнглeскoм jeзику. Према категоризацији научних часописа за 2023. годину Министарства науке, технолошког развоја и иновација, часопис је категорисан као истакнути национални научни часопис категорије М52.

Претрага