Служба за информационо-комуникационе технологије

Служба за информационе-комуникационе технологије Факултета инжењерских наука  Универзитета у Крагујевцу је посебна организациона јединица Факултета, која је формирана у циљу успостављања, одржавања и унапређења заједничког рачунарског информационог и комуникационог система, као савремене подршке наставним и научноистраживачким активностима Факултета инжењерских наука.
 
Служба за информационе-комуникационе технологије има у својој надлежности следеће функционалне системе Факултета:
  1. Интерна рачунарска комуникациона мрежу
  2. Јавни приступ Интернету кроз рачунарску мрежу Факултета
  3. WEB презентација факултета
  4. Рачунарска опрема заједничких служби факултета
  5. Рачунарска опрема Деканата
  6. Рачунарска опрема студентских учионица и заједничке лабораторије за информационе технологије
  7. Телефонска комуникациона мрежа и видео надзор
  8. Студентски информациони систем
  9. Заједничка опрема за копирање, штампање и скенирање техничке документације
Рад службе се рализује у складу са Правилником о раду службе за информационо - комуникационе технологије Факултета инжењерских наука. 
 
 
Запослено особље:
 
  Радно место  Име и презиме  Просторија  Локал
1 Програмер - инжењер Иван Грего  Б-I-20  

Претрага