Издавачка делатност

Издавачка делатност Факултета инжењерских наука обухвата издавање: монографских публикација, научних часописа и зборника научно стручних скупова које организује факултет.

Претрага