Опрема

Детаљан увид у опрему која се користи у наставном процесу и истраживачком раду на Факултету инжењерских наука у Крагујевцу можете остварити кликом на >>> детаљније >>>
 
Према захтевима Стандарда за акредитацију високошколских установа Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу поседује седам рачунарских учионица са укупно 170 рачунара.
Подаци о броју рачунара и простору у коме је рачунарска опрема смештена приказани су у табели испод:

Racunarska ucionica

 
A I 12 A I 34
Учионица А-II-12 Учионица А-I-34
A II 23 B P 26
Учионица А-II-23 Учионица Б-П-2
C 4 2 D 65
Учионица Ц-IV-2 Учионица Д-65
D 66
Учионица Д-66

 Листа опреме:

 1. Уређај за наноидентацију и Micro-Scratch тестирање (Nano Indentation Tester & Micro Scratch Tester-NHT& MST)
 2. Систем за дигитализацију
 3. Phenom ProX Desktop SEM
 4. Систем за дигитализацију ATOS II Е – 3D
 5. Универзална кoмпјутеризована машина за испитивање материјала затезањем Zwick/Roell Z 100
 6. Нано трибометар, NTR-S-AE-0000 Nano Tribometer
 7. Хидродинамички пулзатор – двоканални ПУПИН, Могућност побуђивања: 200 kg масе, у интервалу 0,1 до 30 Hz
 8. Хидраулички дидактички комплет FESTO didactic
 9. Пнеуматски дидактички комплет FESTO didactic
 10. ЦИМ дидактички систем и комплет за инд. аутоматику FESTO didactic
 11. Уређај за брзу израду прототипова поступком 3Д штампе - ZCorporation 310 ZPrinter System - САД
 12. 3D ласерски 3Д скенер - Roland LPX-250 Picza
 13. 3D Systems InVision 3-D Printer HR
 14. Стона CNC глодалица и i 3D диџитајзер Roland MDX-20 Modella
 15. 3D диџитајзер Immersion Microscribe G2LX
 16. Уређај за мерење параметара топографије површине, Talysurf 6 Taylor Hobson
 17. CNC Нумеричка глодалица, HAAS - Toolroom Mill TM-1HE
 18. Систем за индицирање мотора СУС, AVL Indimeter 619
 19. Анализатор издувних гасова ОТО и дизел мотора, AVL DiCom 4000
 20. Дијагностички систем, AVL DISCAN 8000Е
 21. Опрема за испитивање мотора сус и експериментални – моноцилиндрични мотор - SCHENCK
 22. Моторска кочница HOFFMAN 12 d-h-s
 23. Aнализатор димних гасова IMR 2800P
 24. Инфрацрвени термометар Minolta-Land Cyclops Mini Laser
 25. Референтни отпорни термометар AOIP, Francuska PN 5207 + AN 5847 (Pt sonda)
 26. Термовизијска камера, модел IK 21; Infrared Solutions Inc., USA
 27. Портабл ултразвучни мерач протока течности - Dynasonics
 28. Систем за вибродијагностику, Data Collector 2526 Brüel & Kjær
 29. Машина за израду зупчаника FAUTER p-160 h/i
 30. Радијална бушилица - Завод СТАНКОВ 2h55
 31. Бушилица за округло брушење ЛЖТ КИКИНДА ufb-500
 32. Бушилица за равно брушење КРАСНИ БОРЕЦ – Русија 3г71
 33. Оштрилица ПРВОМАЈСКА lioza - 5
 34. Машинска тестера ПОБЕДА нови сад
 35. Краткоходна рендисаљка ЛЖТ КИКИНДА kr-400
 36. Универзални струг ЛЖТ КИКИНДА Pus - 1500
 37. Универзални струг ПРВОМАЈСКА d480
 38. Тро-компонентни динамометар са пиезо давачима KISTLER
 39. Инсталација за грејање и хлађење помоћу топлотне пумпе и соларних хибридних колектора
 40. Електрохемијски уређај за наношење мерних мрежа на површину лима ERICHSEN
 41. Лабораторијска хидраулична машина за испитивање лимова ERICHSEN
 42. Пумпни агрегат при лабораторијској хидрауличној машини за испитивање лимова ERICHSEN
 43. Уређај за наизменично пресавијање трака и жица
 44. Пулзатор за одређивање динамичке издржљивости материјала
 45. Шарпијево клатно
 46. Уређај за статичко мерење тврдоће по Роквел методи ( HRB и HRC)
 47. Уређај за статичко мерење тврдоће по Bринелу и Bикерс методи (HB и HV)
 48. Уређај за мерење микротврдоће (HV)
 49. Металографски микроскоп
 50. Уређај за испитивање материјала без разарања ултразвучном методом
 51. Уређај за испитивање материјала без разарања магнетном методом
 52. Пећ за термичку обраду
 53. Преносиви уређај за мерење тврдоће динамичким методама (склероскоп и дороскоп)
 54. Уређај за наизменично пресавијање трака и жица
 55. Уређај за технолошко испитивање дубоким извлачењем по Eриксену
 56. Апарат за заваривање једносмерном струјом (група мотор- генератор)
 57. Апарат за заваривање наизменичном струјом трансформаторског типа
 58. Уређај за МАГ/МИГ заваривање
 59. Уређај за ТИГ заваривање једносмерном и наизменичном струјом
 60. Уређај за ТИГ заваривање VAR TIG 1605
 61. Апарат за МАГ/МИГ заваривање VАR MIG 400 D 42
 62. Уређај глава за ЕПП заваривање са колицима
 63. EXTECH мерни склоп за енергетске ревизије
 64. Трофазни анализатор снаге - EXTECH
 65. Гасни анализатор TESTO 350 S
 66. Biostretch систем – ЕCM
 67. Систем за изоловано срце Langedorf - EXPERIMETRIA LTD
 68. Пнеуматска роботска рука - Martonair MES 37
 69. Дијагностички (ултразвучни ) уређај за мерење дебљине материјала Ultrasonic Industries TM3S
 70. Аквизициона платформа PULSE 3560 – D – 020 - Brüel & Kjer PULSE 3560 – D – 020
 71. Систем за мерење вибрација и мерење броја обртаја - РДЦ - 1
 72. Модел ротационе машине - пробни сто Hensel KG9002
 73. Ласерски бројач честица Hiac PM 4000
 74. Видеоскоп ITConcepts Flexible articulated videoscope VEZ 4 – 8
 75. Трибометар TR – 95
 76. Linkoln системи за подмазивање
 77. Универзални мерни микроскоп UIM - 21
 78. Software Simufact – Femutec
 79. Software Stampack – Qanteck
 80. Software Vulcan – Qanteck
 81. Software Power Mill - Delcam UK
 82. Software Femap v 9.0 - UGS PLM Solutions, Inc.
 83. Software GID Version 8.0.9
 84. Software Makromedia Studio
 85. Software LNIS
 86. Software CATIA v5
 87. Лабораторијски модел спрегнутих резервоара Majk Elektronik LM-ME-88-07
 88. Лабораторијски модел спрегнутих крана/инверзног клатна Majk Elektronik LM-ME-72-07
 89. Стабилисани исправљач HAMEG HM7042-4
 90. Генератор функција HAMEG HM8130-2
 91. Аналогни осцилоскоп са генератором функција INSTEK GOS-620FG
 92. PICDEM демонстрациони кит за мехатронику MICROCHIP DM163029
 93. PICDEM демонстрациони кит за мехатронику MICROCHIP DV164007
 94. Ватметар са прикључницом HAMEG HM8115-2
 95. Aаналогно-дигитални осцилоскоп HAMEG HM1508
 96. Сет давача за мерење на моторним возилима
 97. Мерне ваге за мерење осовинског оптерећења возила
 98. Мерни мост за мерење обртног момента и броја обртаја HBM MGT 18N.MZ.GR.D4
 99. Шестоканални мерно-појачавачки мост HBM KWS 673.A2
 100. Дигитални анемометар са сталком THIES CLIMA
 101. Вишеканални мерни уређај са прибором HBM UPM 60
 102. Опрема за вакуумско ливење - vaccum-casting
 103. Хидрометео станица
 104. Опрема за организацију и оптимизацију радног места
 105. Уређај за дијагностику стања котрљајних лежајева
 106. Уређај за ласерско поравнавање ременица
 107. Уређај за ласерско подешавање саосности
 108. Ласер скенер
 109. Дидактички сто за индустријску безбедност
 110. Инструмент за мерење хуманих вибрација
 111. Инструмент за мерење буке (фонометар)
 112. Термовизијска камера ФЛИР Е50
 113. Систем закључавања и обележавања (lockout-tagout)
 114. Комплет опреме за мерење микроклиматских услова ИР301, 42560-Е, 407113, РПМ10, РХ520Х-220,480826, ДТ-8820
 115. Модел флексибилне производне аутоматске линије Festo Didactic, Sick Light curtain
 116. Flexible articulated videoscope VEZ 4 - 8
 117. Мобилни уређај за “on-line” анализу уља
 118. Модел ротационе машине – пробни сто Hensel
 119. Систем за мерење вибрација и мерење броја обртаја
 120. Учило за обуку из хидраулике и пнеуматике
 121. Аквизициона платформа PULSE 3560 – D – 020
 122. Дијагностички (ултразвучни) уређај за мерење дебљине материјала
 123. Комплет опреме за аквизицију података PMD-1608FS; NI USB-6009; NI USB-6216; NI cDAQ-9171; NI 9237; RJ50; NI cDAQ-9191
 124. VR-Space Wintracker, Уређај за праћење покрета
 125. 5DT Рукавица, DT Data Glove Ultra
 126. NuVision 60GX стереоскопске наочаре
 127. InFocus DepthQ 3D
 128. Ballbar QC10
 129. Инфрацрвена камера FLIR I7
 130. Мерач угљендиоксида у просторијама EASYVIEW 80 – CO2 Analyzer
 131. Универзални мерни микроскоп UIM - 21
 132. Оптички мерни систем TRITOP DEFORMATION
 133. Координатни мерна машина TRITOP CMM
 134. Оптичко-тактилна координатна мерна машина GOM Touch Probe
 135. СЕРВОХИДРАУЛИЧНИ ПУЛЗАТОР EHF-EV-100K3-070
 136. Фото апарат NIKON D5100
 137. Compact Platform + Nanoindentation + Micro Scratch Test
 138. MEIJI MT8530 МЕТАЛУРШКИ МИКРОСКОП
 139. MEIJI MC 50T ПРЕЦИЗНИ МЕРНИ МИКРОСКОП
 140. SOFTWARE "LS-DYNA"
 141. Плотер у боји HP DesingJet 500
 142. HAAS симулатор, The Haas Control Simulator
 143. Едукативни тренер за обновљиве изворе енергије (соларна, еолска и гориве ћелије) DL GREENKIT - SOLAR‐WIND‐FUEL CELLS ENERGY TRAINER
 144. FARO ARM PLATINUM
 145. Desktop SEM G2 pro
 146. Мерни систем за оптичко 3Д скенирање ATOS IIe
 147. AFM XE-70
 148. Testo 868 – Термовизијска камера
 149. SPECTRON FM/51 - Редуктор притиска
 150. SITRANS F C MASS 2100 DI 1.5 i SITRANS FCT030 – Уређај за мерење протока
 151. MMF VC10 – Калибратор вибрација
 152. ENC EN600 – Мултифункционални универзални векторски регулатор
 153. EPE AC102-1A - Давач убрзања
 154. NetdB12-PRO – Уређај за аквизицију
 155. Digital professional instruments SRG900 – Уређај за бесконтактно мерење температуре
 156. DAIHEN VARSTROJ Welbee P500 – Уређај за електролучно MAG/MIG заваривање
 157. 3D Systems SENSE – 3D скенер
 158. MATTER and FORM - 3D скенер
 159. DAVID SLS-2 - 3D скенер
 160. ARTEC EVA lite - 3D скенер
 161. STEPCRAFT-2/420 – Прототипска глодалица
 162. Mark Two Professional Kit - 3D PRINTER MAKERBOT REPLIKATOR 2X
 163. 3D Printer - Mark Two Professional Kit
 164. ALARIS 30 - 3D Printer
 165. WERTH VIDEO-CHECK IP250 – Мултисензорска координатна машина
 166. 3D skener (color) SPIDER
 167. Уређај за демонстрацију деформација
 168. Едукативни модел за троболошка испитивања
 169. Haas control simulator
 170. Diesel engine-comon rail multijet
 171. Fluke 4140 Laser distance meter
 172. DT-2269 Stroboscope, Push type, RS-232
 173. DSL 333 Sound Level Meter
 174. Drift Box - 01, GPS Data Loger
 175. Knock Analyser KS-4
 176. FME00. Hydraulic Bench
 177. FME02. Flow over Weirs
 178. FME07. Energy Losses in Pipes
 179. FME12. Series/Parallel Pumps
 180. FME16 . Pelton Turbine
 181. FME28. Francis Turbine
 182. GPS prijemnik Марреr 1.0
 183. Саr chassis for University courses S.E.A.S.A Art 523
 184. Solarni sistem 255W elektro, 400W termal
 185. Vetrogenerator 500W/24V
 186. Solarni sistem 25W, panel 25W
 187. Laserski daljinometar dle 40
 188. Glodalica STEPCRAFТ -2/420
 189. Milling Machine Roland MDX 40
 190. ЗD printer MAKERBOT
 191. INS72-7725-TENMA-FAR Digitalni multimetar
 192. Komplet opreme za ЗD on-site monitoring
 193. 3D Pгinteг - Markforged Onyx Рrо ЗD
 194. Orbltalni šejker
 195. Inkubator za celijsku kulturu
 196. ct3 texture analyzer
 197. Leapfrog Creatr HS 3D Printer
 198. Dranetz Dranetz DBEP10-4 Energy Platform EP1 package
 199. Fujitsu Primergy TX2540MI
 

Претрага