О факултету

Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу спада у групу најугледнијих и најпрестижнијих научно-образовних институција у области техничких наука.

Данас је то савремена научно-образовна институција са јасно дефинисаном мисијом, визијом, циљевима и програмским опредељењима.

 

Мисија факултета

Мисија Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, као образовно научне установе, је да уз максимално и стално иновирање наставних садржаја, примену савремених метода и техника едукације и кроз истраживачки процес образује младе и квалитетне стручњаке у области инжењерских наука способне да буду лидери у развоју индустрије региона и шире.

Образовање на Факултету инжењерских наука обухвата читав спектар развоја модерне и савремене технологије усклађен са Европским трендовима, идеално постављен за практичну професију, али и као основа за делотворне креативне радове.

Улога Факултета инжењерских наука је и да осмисли, испита и развије иновације у области инжењерских односно техничких наука као и да кроз научну и техничку подршку помаже развој региона и шире.

 

Визија факултета

Визија Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу је да се развије у модерну европску високошколску институцију признату по својим научним и научно-истраживачким достигнућима и достигнућима свршених студената и постдипломаца у различитим техничким областима.

Намера је да Факултет оспособи лидере који ће водити напредак индустрије у региону и целој земљи, младе стручњаке способне да се укључе у сарадњу са универзитетима у целом свету.

 

Циљеви факултета су:

  1. подизање нивоа квалитета свих нивоа студија,
  2. повећање интересовања за студије инжењерских наука,
  3. унапређење постојећих и увођење нових наставних планова и програма,
  4. повећање броја домаћих и међународних научних пројеката уз значајан трансфер резултата истраживања ка привреди и окружењу,
  5. развој научно-истраживачке мисли,
  6. стварање новог научно-наставног кадра и др.

Улога Факултета треба да постане још значајнија и да допринесе бржем развоју града, региона и републике.

Мисија, визија и циљеви треба да допринесу бржем укључивању Факултета инжењерских наука у Универзитета Крагујевцу у светске научне и научно истраживачке трендове чиме се обезбеђује и велики допринос развоју Универзитета у Крагујевцу.

Претрага