Служба за рачуноводство и финансије

У оквиру делатности материјално-финансијског пословања Факултета, Служба за рачуноводство и финансије:

  1. обрачунава и исплаћује лична примања запослених и сарадника, и по потреби издаје потврде и извештаје о примањима, 
  2. евидентира имовину Факултета, 
  3. фактурише услуге Факултета, наплаћује потраживања и плаћа обавезе и
  4. ради периодичне и годишње обрачуне и извештаје за потребе Факултета, статистике ...

Радно време службе: 07:30-15:00 ч

Tel: 034/335-999
Tel: 034/304-710

Радно место
Име и презиме
Просторија
Број телефона
Руководилац финансијско-
рачуноводствених послова
Д-11
034/335-990,
локал 706
Референт за финансијско-
рачуноводствене послове
Д-12
 
034/335-990,
локал 719
Контиста
Д-13/2
 
034/335-990,
локал 645
Самостални финансијско-
рачуноводствени сарадник
Д-12
 
034/335-990,
локал 719
Дипломирани економиста за финансијско-
рачуноводствене послове
Драгана Лукић Д-13/1  

 

Претрага