Катедра за електротехнику и рачунарство

logo elektrotehnikaНастанак и развој Катедре
Катедра за електротехнику основана је 2017. године и као таква најмлађа је катедра на Факултету инжењерских наука. У тренутку оснивања имала је у свом саставу четири наставника. Основана је као подршка студијском програму основних академских студија Рачунарска техника и софтверско инжењерство, акредитованом 2015. године за 40 студената. Студијски програм траје четири године, припада пољу техничко-технолошких наука и даје академски назив „дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства“. У међувремену, због великог интересовања за упис овог студијског програма, а и на иницијативу ресорног Министарства, уписна квота је повећана на 60 студената. Студијски програм мастер академских студија Електротехника и рачунарство акредитован је 2019. године, када је уписана прва генерација студената мастер студија. Студијски програм траје једну годину, припада пољу техничко-технолошких наука и даје академски назив „мастер инжењер електротехнике и рачунарства“. У плану је акредитација докторских академских студија у области електротехнике и рачунарства. Развоју катедре и њеној репутацији значајно је допринео проф. др Александар Пеулић, који је учествовао у њеном оснивању, а данас је редовни професор Универзитета у Београду. Такође, велики допринос у увођењу и креирању студијског програма основних академских студија Рачунарска техника и софтверско инжењерство дао је др Никола Мијаиловић, данас у звању научног сарадника на Факултету инжењерских наука, а запослен у компанији FIS на позицији софтвер инжењера.
Катедра данас
У погледу наставних активности, Катедра за електротехнику је данас матична за извођење наставе на студијском програму Рачунарска техника и софтверско инжењерство, на основним академским студијама, као и за извођење наставе на мастер академским студијама Електротехника и рачунарство. Такође, Катедра за електротехнику је задужена за електротехничке курсеве на основним и постдипломским студијама на осталим студијским програмима.

 

KatedraELEKTRnastavnici

Катедра за електротехнику данас

Катедра данас у свом саставу има 8 чланова: редовни професор, др Јасна Радуловић, ванредни професор Владимир Миловановић, доценти Мина Васковић Јовановић, Маријана Гавриловић Божовић, Иван Крстић, Милан Чабаркапа, Тијана Димитријевић и Исидора Грујић. У извођењу наставе на предметима за које је Катедра за електротехнику задужена учествује и научни сарадник др Никола Мијаиловић. С обзиром на то да је интересовање за упис студијских програма основних и мастер академских студија из области Електротехничког и рачунарског инжењерства велико, као и на чињеницу да се студенти завршних година, као и дипломирани инжењери електротехнике и рачунарства прве две генерације већ запошљавају у престижним фирмама (Microsoft Development Center Serbia, Siemens, ComTrade Софтверски развојни центар, DLS Специјални системи, итд.) у плану је и кадровско проширење Катедре. На тај начин ће се стећи услови за акредитацију докторских студија и обезбедити услови за даљи развој студијских програма за које је Катедра за електротехнику задужена, препознатих, како од стране средњошколаца широм земље приликом избора факултета тако и престижних компанија код нас и у свету.
Наставници Катедре за електротехнику школовали су се и усавршавали на бројним светским универзитетима: Алабама Универзитет, Хунтсвил и Калифорнијски универзитет у Берклију (САД), Универзитет примењених наука Аугсбург, Технички факултет у Илменау (Немачка), Вестминстер универзитет Лондон (Велика Британија), Технички универзитет у Делфту (Холандија), Технички универзитет у Бечу (Аустрија), Национални технички универзитет у Атини (Грчка), Јагиелонски универзитет у Кракову (Пољска), Универзитет у Марсеју (Француска), Интернационали центар за теоријску физику Абдус Салам (Италија), Универзитет Коменског у Братислави (Словачка), Институт Инрија у Лилу (Француска), Институт Јожеф Стефан у Љубљани и Темпл универзитет у Филаделфији (САД). У области стручне сарадње Катедра за електротехнику је повезана са компанијама из окружења са којима остварује заједничке пројекте, док у научном погледу, чланови Катедре за електротехнику дају допринос у областима опште електротехнике, електромагнетике, рачунарске технике и информатике, аутоматике, електронике, пројектовања интегрисаних кола, оптоелектронике и ласерске технике, физике плазме и гасних пражњења, спектроскопије и оптичких дијагностичких метода, архитектуре за подршку рада апликација Интернета ствари, дистрибуиране обраде података и других ужих научних области за које је Катедра за електротехнику матична. Како Електротехника и рачунарска техника представљају један од сектора који се најбрже развија у свету, треба стимулисати њен развој и посебну пажњу посветити развоју индустрије софтвера и хардвера, нарочито због директног утицаја који она има на привредни развој. У том смислу Катедра за електротехнику представља институционалну подршку студентима и младим истраживачима Факултета инжењерских наука и успоставља тесне везе између Универзитета у Крагујевцу и привреде. У будућности то ће резултирати све јачим утицајем области електротехнике и рачунарства на привредне токове и активности у друштву, као и смањењем одлазака младих кадрова из земље услед недовољно развијеног привредног амбијента.
Центри и лабораторије Катедре
У оквиру Катедре за електротехнику постоји и Лабораторија за електротехнику. Лабораторија је смештена и функционише у две просторије и има два одељења: Одељење за теоријску електротехнику и Одељење за електронику, микроконтролере и процесирање сигнала.
Издавачка делатност
Факултет је издавач четири уџбеника чланова Катедре за електротехнику. Два уџбеника намењена савладавању градива на студијском програму Рачунарска техника и софтверско инжењерство тренутно су у припреми.
Међународна сарадња и конференције
Чланови Катедре су учесници бројних домаћих и међународних конференција и скупова, те аутори радова у реномираним међународним научним и стручним часописима.

Шеф катедре: др Јасна Радуловић, редовни професор

Активни наставници и сарадници катедре:

Претрага