Стручни органи

Стручни органи факултета су Наставно-научно веће, Веће Катедре и Веће Института.

Наставно-научно веће разматра и доноси све потребне одлуке значајне за реализацију образовне, научно-истраживачке, издавачке и других делатности Факултета.

Веће Катедре разматра и предлаже све потребне одлуке значајне за реализацију образовне, научно-истраживачке, издавачке и других делатности Факултета.

Веће Института разматра и предлаже дугорочни програм истраживачко-стручне делатности Факултета, предлаже мере за економичније и рационалније коришћење средстава за набавку опреме, разматра и предлаже заједнички наступ центара према трећим лицима и обавља друге задатке и послове одређене Статутом Факултета.

Претрага