1983-1985.

StevanVeinovic
Др Стеван Веиновић
Декан
1983-1985.
RatkoMitrovic
Др Ратко Митровић
Продекан за наставу
1983-1985.
MiodragLazic
Др Миодраг Лазић
Продекан за финансије
1983-1985.

Претрага