(2018) Основи конструисања – Збирка задатака – Ненад Марјановић, Ненад Костић, Ненад Петровић

Korice RGBНапомена: Помоћни универзитетски уџбеник "Основи конструисања – Збирка задатака" можете купити у библиотеци Факултета инжењерских наука. Цена збирке је 600,00 динара.

Наслов: Основи конструисања – Збирка задатака
Тип:
Помоћни универзитетски уџбеник
Аутори:
Ненад Марјановић, Ненад Костић, Ненад Петровић
Издавач:
Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, CADLab
ISBN:
978-86-6335-054-0

Из предговора:

ОСНОВИ КОНСТРУИСАЊА – Збирка задатака представља помоћни универзитетски уџбеник намењен студентима Факултета инжењерскихнаука Универзитета у Крагујевцу на студијским програмима Машинско, Војноиндустријско и Аутомобилско инжењерство. Садржај збирке је употпуности усаглашен са наставним програмом предмета Основи конструисања.

Материја изложена у збирци је подељена у пет области. На почетку сваке области су дата кратка теоријска објашњења, затим су дати решени задаци. Пре детаљног решења сваког задатка дато је кратко објашњење, које разјашњава суштину задатка. На крају сваке области дато је по неколико испитних задатака, са кратким објашњењима и резултатима, са циљем да се користе за самостално вежбање студената.

У односу на претходно издање Основи конструисања – Методичка збирка задатака, аутора Ненада Марјановића, Зорице Ђорђевић и Мирка Благојевића, која је служила као полаз за ово издање, направљене су обимне измене, које се огледају у повећаном броју задатака, измењеним теоријским основама, новим ознакама материјала, исправљеним уоченим грешкама итд.

Садржај:

1. СЛОЖЕНЕ ТОЛЕРАНЦИЈЕ
2. УТИЦАЈ ТЕМПЕРАТУРЕ НА ТОЛЕРАНЦИЈЕ И СКЛОПОВЕ
3. ПРЕСОВАНИ СКЛОПОВИ
4. ПРОРАЧУН ЧВРСТОЋЕ МАШИНСКИХ ДЕЛОВА
5. ПРОРАЧУН ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА

Претрага