(2020) Збирка задатака из нацртне геометрије – Даница Јосифовић, Лозица Ивановић, Саша Јовановић

Zbirka zadataka iz Nacrtne geometrije

Наслов: Збирка задатака из нацртне геометрије
Тип: Помоћни универзитетски уџбеник
Аутори: Даница Јосифовић, Лозица Ивановић, Саша Јовановић
Издавач: Факултет инжењерских наука Универзитета у Kрагујевцу, Kрагујевац, 2020.
ISBN: 978-86-6335-078-6

Из предговора

Збирка задатака из нацртне геометрије је намењена, пре свега, студентима Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, који похађају наставу на студијским програмима Урбано инжењерство, Машинско инжењерство и Војноиндустријско инжењерство и који, у оквиру својих наставних програма, слушају предмете Нацртна геометрија и техничко цртање као и Техничко цртање са компјутерском графиком. 

Сматрамо да ова публикација може бити веома корисна и студентима других техничких факултета који слушају предмете из области нацртне геометрије и техничког цртања.

Аутори

Садржај

Примењене ознаке у Збирци задатака

Упутство за коришћење Збирке задатака

1. Теоријске основе

1.1 Декартов координатни систем и пројекцијске равни

1.2 Тачка, права и раван

1.3 Колинеарно и афино пресликавање

1.4 Трансформације тачке и дужи

1.5 Ротација тачке, дужи и равни

1.6 Међусобни односи елемената у простору

1.7 Пресек две равни

1.8 Фигуре и тела у равни

1.9 Фронтална коса пројекција (аксонометрија) 

2. Задаци

2.1 Тачка, права и раван

2.2 Колинеација и афинитет

2.3 Трансформација тачке, дужи, праве и равни

2.4 Трансформација тела

2.5 Ротација тачке, дужи и равни

2.6 Ротација тела

2.7 Продор праве кроз раван

2.8 Продор две равни

2.9 Ортогонални нагибни триедар равни

2.10 Централно, ортогонално и косо пројицирање

2.11 Растојање тачки од правих и равни

2.12 Растојање између паралелних правих и равни

2.13 мимоилазне праве

2.14 Комбиновани задаци

2.15 Тела у аксонометријском положају

2.16 Равни пресеци тела са развијеним површинама

2.17 Завојница и завојна површ

2.18 Фронтална коса пројекција

Литература

 

 

 

 

Претрага