(2021) Испитивање моторних возила – Данијела Милорадовић

Preduzetnicki menadzment

Напомена: Основни универзитетски уџбеник "Испитивање моторних возила" можете купити у библиотеци Факултета инжењерских наука. Цена уџбеника је 1500,00 динара.

Наслов: Испитивање моторних возила

Тип: Основни универзитетски уџбеник
Аутор: Данијела Милорадовић
Издавач: Факултет инжењерских наука Универзитета у Kрагујевцу, Kрагујевац, 2021.
ISBN: 978-86-6335-089-2

Из предговора

Уџбеник „Испитивање моторних возила“ је конципиран као основни универзитетски уџбеник намењен студентима Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу који слушају наставу из предмета Испитивање моторних возила и мотора. Могу да га користе и студенти сродних техничких факултета на којима се изучавају области Моторна возила и Друмски саобраћај, као и инжењери који се у пракси баве контролисањем и испитивањем возила.

Основна намена уџбеника је да студентима приближи технике формирања мерних система за испитивање моторних возила, као и одговарајуће методологије испитивања. Имајући у виду да савремена моторна возила представљају праве „лабораторије на точковима“, одговарајућа пажња је посвећена и мерним системима који су уграђени на моторним возилима из серијске производње, а који управљају динамиком возила или чине део система безбедности возила.

У оквиру четири главе уџбеника, представљени су историјски аспекти развоја дисциплине испитивања моторних возила, основне класификације испитивања, структура мерних система за испитивање моторних возила и методологије испитивања појединачних елемената и система моторних возила.

Садржај

1. ИСПИТИВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА КРОЗ ИСТОРИЈУ
    Литература
2. ИСПИТИВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА - ОСНОВНИ ПОЈМОВИ
    2.1 Класификација испитивања моторних возила
    2.2 Методологије испитивања моторних возила
    2.3 Мерне величине у испитивању моторних возила
    2.4 Технички прописи у области испитивања возила
    Литература
3. СТРУКТУРА МЕРНИХ СИСТЕМА ЗА ИСПИТИВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
    3.1 Мерни системи за испитивање моторних возила
    3.2 Подсистем за мерење сигнала
    3.3 Подсистем за кондиционирање сигнала
    3.4 Подсистем за обраду резултата мерења
    3.5 Подсистем за приказивање резултата мерења
    3.6 Рачунарски подржано испитивање возила (САТ)
    Литература
4. ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА И СИСТЕМА МОТОРНИХ ВОЗИЛА
    4.1 Испитивање погонских агрегата возила
    4.2 Испитивање система за пренос снаге
    4.3 Испитивање точкова и пнеуматика
    4.4 Испитивање система за кочење
    4.5 Испитивање система за управљање
    4.6 Испитивање система еластичног ослањања
    4.7 Испитивање носећих система
    Литература

 

Претрага