(2021) Збирка задатака из програмског језика C++ – Велибор Исаиловић

Zbirka zadataka - V. Isailovic

 Напомена: Помоћни универзитетски уџбеник "Збирка задатака из програмског језика C++ " можете купити у библиотеци Факултета инжењерских наука. Цена уџбеника је 800,00 динара.

Наслов: Збирка задатака из програмског језика C++ 
Тип: Помоћни универзитетски уџбеник
Аутор: Велибор Исаиловић
Издавач: Факултет инжењерских наука Универзитета у Kрагујевцу, Kрагујевац, 2021.
ISBN: 978-86-6335-085-4

Из предговора

Ова збирка задатака је помоћни универзитетски уџбеник за курсеве током којих се слуша програмирање на језицима C и C++. Првих шест поглавља збирке се углавном односи на програмски језик C, уз незнатно коришћење елемената језика C++ за улазно-излазне операције над подацима. Преосталих пет поглавља чине задаци у којима је обрађена тема објектно-оријентисаног програмирања на језику C++.

Задаци у овој збирци немају велику алгоритамску тежину. Они су превасходно намењени разумевању концепата процедуралног и објектно-оријентисаног програмирања. У складу са тим, у почетним задацима се решавају једноставни проблеми које је могуће лако решити техникама процедуралног програмирања. Затим се уводе структуре, као сложени тип података, и функције које раде над подацима смештеним у структурама. Савладавањем концепта процедуралног програмирања, уз проширење коришћењем структура као сложеног типа података, прелази се на концепт објектно-оријентисаног програмирања. Неки од задатака који су обрађени у делу који се односи на процедурално програмирање са применом структура понављају се у делу који се односи на објектно-оријентисано програмирање. Решења поновљених задатака су прилагођена принципима објектно-оријентисаног програмирања и објектном начину размишљања, са циљем да се читаоцу прикажу разлике у начину програмирања и предности језика C++ у односу на старије технике програмирања. Такође, у овом делу су обрађене теме апстракције, енкапсулације, наслеђивања и полиморфизма.

У последњем поглављу обрађена је тема генеричког програмирања на језику C++. Ова техника је један од најмоћнијих алата за изградњу контејнерских класа, које имају могућност складиштења велике количине података произвољног типа.

 

Садржај

1. Основе језика C++
2. Променљиве и основни типови података
3. Контрола тока програма
4. Сложени типови података
5. Низови, показивачи и референце
6. Функције
7. Основе објектно-оријентисаног програмирања
8. Преклапање оператора
9. Наслеђивање и полиморфизам
10. Увод у обраду изузетака
11. Листе
12. Генеричко програмирање
Литература

 

Претрага