(2022) English for engineers – Сандра Стефановић

Preduzetnicki menadzment

Наслов: English for engineers

Тип: Помоћни универзитетски уџбеник

Аутор: Сандра Стефановић

Издавач: Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 2022.

ISBN: 978-86-6335-097-7

Из предговора

Пратећи савремене трендове и захтеве у науци и тржишту рада, Факултет инжењерских наука у Крагујевцу, у оквиру својих инжењерских студијских програма, увео је Енглески језик као обавезан предмет за различите профиле инжењера (машинске инжењере, инжењере рачунарства и софтверске технике, инжењере заштите животне средине, војноиндустријске инжењере и инжењере урбаног инжењерства).

Ова књига представља скроман покушај аутора да помоћу одабраних стручних текстова из области инжењерства омогући студентима Факултета инжењерских наука, као и осталим студентима из области технике и стручњацима из праксе, да овладају терминологијом Енглеског језика као језика струке. Одабране текстове прати скраћена верзија основних граматичких јединица.


Садржај

UNIT 1 - WHAT IS ENGINEERING? 
UNIT 2 - MECHANICAL ENGINEERING 
UNIT 3 - THE HISTORY OF SOFTWARE 
UNIT 4 - SOFTWARE ENGINEERING 
UNIT 5 - MILITARY ENGINEERING 
UNIT 6 - ENGINEERING MATERIALS 
UNIT 7 - INDUSTRIAL ENGINEERING 
UNIT 8 - A DRONE 
UNIT 9 - RENEWABLE ENERGY 
UNIT 10 - BITCOIN 
UNIT 11 - ROBOTICS 
UNIT 12 - BIOENGINEERING 
UNIT 13 - ELECTRIC VEHICLE 
UNIT 14 - SUSTAINABLE ENGINEERING 
UNIT 15 - ENGINEERING OF THE FUTURE 
UNIT 16 - INDUSTRY 4.0 
References 
Grammar in a Nutshell 

 

 

 

Претрага