(2023) Збирка решених испитних задатака из машинских елемената – Мирко Благојевић, Зорица Ђорђевић, Милош Матејић

Svetlosni signali

Напомена: Збирку решених испитних задатака из машинских елемената можете купити у библиотеци Факултета инжењерских наука. Цена збирке је 2000,00 динара.

Наслов: Збирка решених испитних задатака из машинских елемената

Тип: Помоћни универзитетски уџбеник
Аутори: Мирко Благојевић, Зорица Ђорђевић, Милош Матејић
Издавач: Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац, 2023.
ISBN: 978-86-6335-106-6

  

Из предговора

Збирка решених испитних задатака из машинских елемената настала је као резултат вишегодишњег рада аутора на припреми испитних задатака из предмета Машински елементи и Машински елементи 2. У потпуности је усаглашена са наставним планом и програмом ових предмета на Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, али је могу користити и студенти осталих машинских и техничких факултета, као и студенти одговарајућих студијских програма на академијама струковних студија у земљи и региону. Збирка задатака садржи 22 потпуно и веома детаљно решена испитна задатка и структуирана је тако да се од једноставних школских примера преносника снаге долази до веома сложених и реалних индустријских система. Захваљујући томе, може бити драгоцена литература и машинским инжењерима у индустрији.

Збирка задатака се ослања на теоријске основе изложене у уџбенику „Машински елементи – теорија, прорачун, примери“ аутора проф. др Вере Николић (издање из 2004. године) и на њега се односе бројеви поглавља, слика и табела.

Претрага