(2017) Динамика возила – Збирка решених задатака – Данијела Милорадовић

Dinamika vozila korice

Напомена: Збирку решених задатака "Динамика возила" можете купити у библиотеци Факултета инжењерских наука. Цена збирке  је 1000,00 динара.

Наслов: Динамика возила - Збирка решених задатака

Тип: Помоћни универзитетски уџбеник
Аутор: Данијела Милорадовић
Издавач: Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац, 2017.
ISBN: 978‐86‐6335‐040‐3

Из предговора

"Динамика возила - Збирка решених задатака" је конципирана као помоћни универзитетски уџбеник намењен студентима Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу који слушају наставу из предмета Основе динамике моторних возила и Динамика возила. Збирку могу да користе и студенти свих сродних техничких факултета на којима се изучавају области моторна возила и друмски саобраћај.

Збирка је припремана са намером да се студентима олакша усвајање знања из области динамике возила, а свакако и са жељом да их презентована ресења додатно заинтересују и послуже им као путоказ ка дубљем проучавању ове области.

Структуру збирке чине три поглавља у којима је кроз практичне примере проучено динамичко понасање возила у три карактеристичне равни динамике возила: вертикалној, подужној и попречној. Вертикална динамика возила је обрађена кроз примере линијских и раванских осцилаторних модела возила, изучавање одзива возила на стохастичку побуду и израчунавање параметара осцилаторне удобности возила. Феномени везани за процесе кочења и убрзавања возила, посебно за прорачун граничних вредности коефицијената приањања, проучени су кроз задатке из области подужне динамике возила. У поглављу збирке посвећеном попречној динамици возила, обрађена је проблематика стабилности и управљивости возила кроз примере прорачуна геометрије и кинематике возила, анализу стабилности управљања и извођење оцена стабилности и управљивости возила.

У Крагујевцу, марта 2017.

Садржај

1. ВЕРТИКАЛНА ДИНАМИКА ВОЗИЛА

2. ПОДУЖНА ДИНАМИКА ВОЗИЛА

3. СТАБИЛНОСТ И УПРАВЉИВОСТ ВОЗИЛА

ЛИТЕРАТУРА

Претрага