(2016) Основи одржавања - Петар Тодоровић

Osnovi odrzavanja pt KoriceНаслов: Основи одржавања

Тип: Универзитетски уџбеник

Аутор: Петар Тодоровић

Издавач: Факултет инжењерских наука, Универзитет у Kрагујевцу, Kрагујевац, 2016.

ISBN: 978-86-6335-034-2

Одржавање представља комбинацију техничких, административних и управљачких активности које се спроводе у току радног века једног техничког система у циљу задржавања или обнављања стања у коме он може да обавља своју пројектовану функцију. Kао никада до сада, човек и његов опстанак зависе од стања у коме се налазе технички системи који га окружују, почев од производних, електроенергетских, транспортних, информационих, кућне технике, медицинске опреме и сл. Ова чињеница је више него довољна да се закључи да је важно располагати одређеним знањима и вештинама из области одржавања.

Универзитетски уџбеник Основи одржавања је настао из потребе да се на једном месту сакупи минимум знања из ове области. Уџбеник у потпуности покрива материју која се слуша на предметима основних академских студија Основи одржавања на модулу за Производно машинство и Инжењеринг одржавања на модулу за Индустријски инжењеринг Факултета инжењерских наука Универзитета у Kрагујевцу. Уџбеник је превасходно намењен студентима, али може бити од користи и инжењерима и техничарима који раде на пословима одржавања.

У Kрагујевцу, маја 2016.

Садржај

 1. Одржавање - основни појмови, Значај и циљеви одржавања
 2. Технички систем, Структура техничког система, Стање техничког система
 3. Поузданост техничких система, Основни показатељи поузданости
 4. Ефективност производне опреме, Укупна ефективност производне опреме, Тотална ефективност производне опреме
 5. Основне методе одржавања – подела
 6. Kорективно одржавање, Kорективно одржавање са аспекта поузданости
 7. Превентивно одржавање, Основне активности превентивног одржавања, Предности и недостаци превентивног одржавања
 8. Превентивно планско одржавање
 9. Превентивно одржавање према стању, Погодност техничких система за одржавање према стању, Потенцијални отказ и P-F крива
 10. Проактивно одржавање
 11. Техничка дијагностика, Дијагностички параметри, Методе техничке дијагностике, Вибродијагностика, Техничка дијагностика заснована на праћењу термичког стања, Дијагностика преко продуката хабања у уљу за подмазивање
 12. Алати за идентификацију узрочника отказа, 5 Зашто, 5W+1H,, Дијаграм рибље кости - Ишикава дијаграм
 13. Трошкови одржавања
 14. Одржавање у предузећима светске класе, Аутономно одржавање, Професионално одржавање, Праћење успешности одржавања
 15. Литература

Претрага