(2004) - TИГ зaвaривaњe - Др M.Joвaнoвић, Др В.Лaзић, Др Д.Aдaмoвић, Mр Н.Рaткoвић

TIG zavarivanje big 

Наслов: TIG заваривање

Тип: Универзитетски уџбеник

Аутори: Проф. др Милорад Јовановић, др Вукић Лазић, доцент, др Драган Адамовић, доцент, мр Нада Ратковић

Резиме: 
Едиција ЗАВАРИВАЊЕ ТОПЉЕЊЕМ састоји се из четири основна приручника. Први је Гасно заваривање, други REL заваривање, трећи MAG/MIG заваривање и четврти TIG заваривање. Сви ови приручници написани су у циљу обуке заваривача почетника или преквалификације са једне заваривачке специјализације на другу.

Књига TIG заваривање-приручник може такође бити и основна литература за традиционална такмичења заваривача. Приручник садржи знатно више података из металургије заваривања, сопствених напона и деформација, оцене заварљивости и контроле заварених спојева него што је то потребно самим заваривачима. Претпоставља се да ће неки заваривачи после одређеног практичног занатског искуства постати инструктори за обуку или контролори, те ће им овакав приручник бити неопходан.

Приручник може корисно послужити студентима машинских факултета и виших школа, технолозима, металурзима, као и ширем кругу технички образованих читалаца који се баве проблематиком заваривања нетопљивом волфрамском електродом у заштити инертног гаса аргона. Посебно се препоручује оним радионицама и заваривачима који се баве проблематиком заваривања алуминијума, нерђајућих челика и сивог лива.

Приручник има 258 страница, штампан је на А5 формату, садржи 12 Глава и 4 Прилога.

Претрага