(2008) - Боја, колориметрија и пластичне масе – Проф.др Богдан Недић

boja kolorometrija

Наслов: (2008) - Боја, колориметрија и пластичне масе – Проф.др Богдан Недић

Тип: Монографија

Аутори: Проф.др Богдан Недић, Мр Наташа Весић

Резиме:

Монографија БОЈА, KОЛОРОМЕТРИЈА И ПЛАСТИЧНЕ МАСЕ представља резултат обимних истраживања у области прераде пластичних маса, оптике и колорометрије. Презентирани резултати треба да послуже стручњацима из индустрије и научним радницима из области развоја новох производа, прераде пластичних маса, боје и колорометрије. Монографија такође има циљ да укаже на недовољно истражена подручја у овим областима и омогућити нова истраживања.

Садржај:

1. Увод
2. Боје и пигменти
3. Фотометријске карактеристике и колорометрија
4. Пластичне масе
5. Технолошки параметри прераде пластичне масе
6. Грешке прераде пластичних маса
7. Експериментална испитивања
8.Развој модела за управљање квалитетом нових производа од пластичних маса
9.Литература

Претрага