(2006) - Методе поузданости машинских система– Проф.др Добривоје Ћатић

metode pouzdanosti masinskih sistema

Наслов: (2006) - Методе поузданости машинских система– Проф.др Добривоје Ћатић

Тип: Универзитетски уџбеник

Аутори: Проф.др Добривоје Ћатић

Резиме:

У књизи систематизована је материја из савремених литературних извора, која се односи на већи број метода теорије поузданости. Примена разматраних метода поузданости илустрована је већим бројем оригиналних примера аутора, што би требало да омогући лакше усвајање материје од страна студената и оспособљавање за самосталан рад у овој области. С обзиром на садржај, књига је намењена студентима на редовним и докторским студијама машинских и другух техничких факултета где се изучава поузданост.

Садржај:

1. Увод
2. Анализа стабла отказа и стабла исправног рада
3. Анализа начина и последица отказа
4. Алокација поузданости
5. Вероватносно пројектовање елемената машинских система
6. Убрзана испитивања за оцену поузданости
7. Литература

Претрага