Предмет набавке је набавка услуга – смештај студената на Машинијади

На основу члана 27., став 1 Закона о јавним набавкама и члана 75. (прилог 7) на основу кога се одредбе Закона о јавним набавкама не примењују („Сл. гласник РС” бр. 91/2019), а због обезбеђивања основних начела јавних набавки и закључења уговора, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, дана 25.04.2023. објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Назив наручиоца: Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу

2. Адреса наручиоца: Сестре Јањић бр. 6, 34000 Крагујевац

3. Интернет страница наручиоца: http://www.fink.rs/

4. Опис предмета јавне набавке: Предмет набавке је набавка услуга – смештај студената на Машинијади
Шифра из општег речника:
ЦПВ: 55100000-4 – Услуге хотелског смештаја

Процењена вредност набавке је 990.000,00 динара без ПДВ-а и набавка је предвиђена планом јавних набавки за 2023 годину.

5. Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"

6. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на маил адресу наручиоца Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. до 3.05.2023. године до 15.00 часова.

7. Начин, место и време отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 3.05.2023 у 15.05 часова у просторијама наручиоца.

8. Лица задужена за контакт: Петровић Марија, тел. 034/330-196, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

9. Техничка спецификација за угоститељске услуге и Образац структуре цене који треба попунити налази се у наставку позива. Попуњен образац структуре цене је потребно доставити на маил адресу наручиоца до датума отварања понуда.

Позив за подношење понуда

Претрага