Архива конкурса

Конкурс за избор једног наставника у звање ванредни професор или редовни професор за ужу научну област Машинске конструкције и механизација

Пријава кандидата од 03.04. до 18.04.2024. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за научну област Машинско инжењерство за ужу научну област Производно машинство

Пријава кандидата од 06.03. до 21.03.2024. године


Конкурс за избор три сарадника ван радног односа у звање демонстратор за ужу научну област Електротехника и рачунарство

Пријава кандидата од 23.02. до 01.03.2024. године


Конкурс за избор једног наставника у звање ванредни професор или редовни професор за ужу научну област Машинске конструкције и механизација

Пријава кандидата од 17.01. до 01.02.2024. године


Конкурс за избор једног сарадника ван радног односа у звање демонстратор за ужу научну област Електротехника и рачунарство

Пријава кандидата од 26.10.2023. до 03.11.2023. године


Конкурс за избор једног сарадника у звање демонстратор за предмет Мерење и управљање

Пријава кандидата од 24.10.2023. до 01.11.2023. године


Конкурс за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за научну област Електротехничко и рачунарско инжењерство за ужу научну област Електротехника и рачунарство

Пријава кандидата од 04.10. до 19.10.2023. године


Конкурс за избор једног сарадника у звање асистент за научну област Машинско инжењерство за ужу научну област Производно машинство

Пријава кандидата од 04.10. до 19.10.2023. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за научну област Машинско инжењерство за ужу научну област Информациони инжењеринг

Пријава кандидата од 04.10. до 19.10.2023. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент за научну област Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент за ужу научну област Индустријско инжењерство

Пријава кандидата од 04.10. до 19.10.2023. године


Конкурс за избор једног сарадника у звању демонстратор за предмете Основи конструисања и Отпорност материјала

Пријава кандидата од 04.09. до 12.09.2023. године


Конкурс за избор два сарадника у звању демонстратор за предмете Машински елементи и Техничко цртање са компјутерском графиком

Пријава кандидата од 04.09. до 12.09.2023. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент за научну област Електротехничко и рачунарско инжењерство за ужу научну област Електротехника и рачунарство

Пријава кандидата од 30.08. до 14.09.2023. године


Конкурс за избор једног наставника у звање ванредни професор или редовни професор за ужу научну област Моторна возила и мотори

Пријава кандидата од 03.05. до 18.05.2023. године


Конкурс за избор три сарадника ван радног односа у звање демонстратор за научну област Електротехничко и рачунарско инжењерство за ужу научну област Електротехника и рачунарство

Пријава кандидата од 24.04. до 03.05.2023. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Производно машинство

Пријава кандидата од 05.04. до 20.04.2023. године


Конкурс за избор једног сарадника ван радног односа у звање демонстратор за предмет: Електротехника са електроником односно Осниви електртехнике и Електроника

Пријава кандидата од 27.03. до 04.04.2023. године


Конкурс за избор једног наставника у звање ванредни професор или редовни професор за ужу научну област Машинске конструкције и механизација

Пријава кандидата од 08.03. до 23.03.2023. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Примењена информатика у инжењерству

Пријава кандидата од 01.03. до 16.03.2023. године


Конкурс за избор једног сарадника ван радног односа у звање демонстратор за научну област Електротехничко и рачунарско инжењерство за ужу научну област Електротехника и рачунарство

Пријава кандидата од 21.02. до 01.03.2023. године


Конкурс за избор једног сарадника ван радног односа у звање демонстратор за предмет: Електротехника са електроником

Пријава кандидата од 21.02. до 01.03.2023. године


Конкурс за избор једног сарадника ван радног односа у звање демонстратор за предмет: Инжењерски алати 1

Пријава кандидата од 23.01. до 31.01.2023. године


Конкурс за избор два сарадника ван радног односа у звање демонстратор за предмете: Мерење и управљање, Сигнали и системи, Рачунарски подржано мерење и управљање, Сензори и актуатори и Аутоматско управљање

Пријава кандидата од 22.11. до 30.11.2022. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Машинске конструкције и механизација

Пријава кандидата од 12.10. до 27.10.2022. године


Конкурс за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за научну област Електротехничко и рачунарско инжењерство за ужу научну област Електротехника и рачунарство

Пријава кандидата од 28.09. до 13.10.2022. године


Конкурс за избор два сарадника ван радног односа у звање демонстратор за предмете: Машински елементи и Техничко цртање са компјутерском графиком

Пријава кандидата од 27.09. до 05.10.2022. године


Конкурс за избор два сарадника ван радног односа у звање демонстратор за предмете: Мерење и управљање, Сигнали и системи, Рачунарски подржано мерење и управљање, Сензори и актуатори и Аутоматско управљање

Пријава кандидата од 27.09. до 05.10.2022. године


Конкурс за избор једног сарадника ван радног односа у звање демонстратор за предмете: Основи конструисања и Отпорност материјала

Пријава кандидата од 27.09. до 05.10.2022. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Примењена математика

Пријава кандидата од 14.09. до 29.09.2022. године


Конкурс за избор два сарадника ван радног односа у звање демонстратор за научну област Електротехничко и рачунарско инжењерство за ужу научну област Електротехника и рачунарство

Пријава кандидата од 06.09. до 14.09.2022. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Енергетика и процесна техника

Пријава кандидата од 17.08. до 01.09.2022. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Друмски и градски саобраћај

Пријава кандидата од 17.08. до 01.09.2022. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Електротехника и рачунарство

Пријава кандидата од 08.06. до 23.06.2022. године


Конкурс за избор једног наставника у звање ванредни професор или редовни професор за ужу научну област Машинске конструкције и механизација

Пријава кандидата од 11.05. до 26.05.2022. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Примењена информатика у инжењерству

Пријава кандидата од 11.05. до 26.05.2022. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Експериментална механика

Пријава кандидата од 06.04. до 21.04.2022. године


Конкурс за избор једног наставника у звање ванредни професор за ужу научну област Енергетика и процесна техника

Пријава кандидата од 06.04. до 21.04.2022. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Енглески језик

Пријава кандидата од 02.03. до 17.03.2022. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Електротехника и рачунарство

Пријава кандидата од 09.02. до 24.02.2022. године


Конкурс за избор једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Моторна возила и мотори

Пријава кандидата од 26.01. до 10.02.2022. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Моторна возила и мотори

Пријава кандидата од 26.01. до 10.02.2022. године


Конкурс за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Моторна возила и мотори

Пријава кандидата од 19.01. до 03.02.2022. године


Конкурс за избор једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Моторна возила и мотори

Пријава кандидата од 05.01. до 25.01.2022. године


Конкурс за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Електротехника и рачунарство

Пријава кандидата од 24.11. до 09.12.2021. године


Конкурс за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Примењена информатика у инжењерству

Пријава кандидата од 24.11. до 09.12.2021. године


Конкурс за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Примењена информатика у инжењерству

Пријава кандидата од 24.11. до 09.12.2021. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Моторна возила и мотори

Пријава кандидата од 03.11. до 18.11.2021. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Машинске конструкције и механизација

Пријава кандидата од 06.10. до 21.10.2021. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Информационе технологије

Пријава кандидата од 06.10. до 21.10.2021. године


Конкурс за избор два сарадника ван радног односа у звање демонстратор за предмете: Машински елементи и Техничко цртање са компјутерском графиком

Пријава кандидата од 27.09. до 05.10.2021. године


Конкурс за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Производно машинство

Пријава кандидата од 08.09. до 23.09.2021. године


Конкурс за избор два сарадника ван радног односа у звање демонстратор за научну област Електротехничко и рачунарско инжењерство за ужу научну област Електротехника и рачунарство

Пријава кандидата од 30.08. до 07.09.2021. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Производно машинство

Пријава кандидата од 30.06. до 15.07.2021. године


Конкурс за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Примењена математика

Пријава кандидата од 02.06. до 17.06.2021. године


Конкурс за избор једног наставника у звање ванредни професор или редовни професор за ужу научну област Индустријско инжењерство

Пријава кандидата од 12.05. до 27.05.2021. године


Конкурс за избор једног наставника у звање ванредни професор за ужу научну област Електротехника и рачунарство

Пријава кандидата од 28.04. до 13.05.2021. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Индустријско инжењерство

Пријава кандидата од 07.04. до 22.04.2021. године


Конкурс за избор једног наставника у звање ванредни професор за ужу научну област Инжењерски менаџмент

Пријава кандидата од 07.04. до 22.04.2021. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Производно машинство

Пријава кандидата од 31.03. до 15.04.2021. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Примењена механика

Пријава кандидата од 31.03. до 15.04.2021. године


Конкурс за избор једног наставника у звање ванредни професор или редовни професор за ужу научну област Примењена механика

Пријава кандидата од 31.03. до 15.04.2021. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Производно машинство

Пријава кандидата од 03.03. до 18.03.2021. године


 Конкурс за избор једног сарадника ван радног односа у звање демонстратор, за предметe: Технологије прераде пластичних маса и Машине алатке

Пријава кандидата од 20.11. до 28.11.2020. године


 Конкурс за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Електротехника и рачунарство

Пријава кандидата од 04.11. до 19.11.2020. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Енергетика и процесна техника

Пријава кандидата од 04.11. до 19.11.2020. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Енергетика и процесна техника

Пријава кандидата од 04.11. до 19.11.2020. године


Конкурс за избор једног наставника у звање наставник страног језика за ужу научну област Енглески језик

Пријава кандидата од 14.10. до 29.10.2020. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Машинске конструкције и механизација

Пријава кандидата од 14.10. до 29.10.2020. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Машинске конструкције и механизација

Пријава кандидата од 07.10. до 22.10.2020. године


25.09.2020.

Конкурс за избор једног сарадника ван радног односа у звање демонстратор, за предмет: Рачунарски алати (БРТСИ1300)


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Термодинамика и термотехника

Пријава кандидата од 09.09. до 24.09.2020. године


21.02.2020.

Конкурс за избор једног сарадника у звање демонстратор за предмете: Производне технологије, Производне технологије 2, Технологије спајања и монтаже и Технологије прераде пластичних маса.


06.11.2019.

Конкурс за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област машинске конструкције и механизација


04.10.2019.

Конкурс за избор једног сарадника ван радног односа у звање демонстратор за предмет Енглески језик 1

Конкурс за избор једног сарадника у звање демонстратор за предмете: Програмски језици, Рачунарски алати, Електронско пословање и менаџмент односа са корисницима (ЦРМ) и Брза израда прототипова.


20.09.2019.

Конкурс за избор једног сарадника ван радног односа у звање демонстратор, за предмете: Мерење и управљање и Сигнали и системи.

Конкурс за избор једног сарадника ван радног односа у звање демонстратор, за предмете: Рачунарски алати (БРТСИ1300) и Оперативни системи (БРСТИ)

 

Претрага