Конкурс за упис на МАСТЕР академске студије - други уписни рок

Конкурс за упис на МАСТЕР академске студије - други уписни рок је доступан у оквиру следећег документа >>>

К О Н К У Р С 

за упис на МАСТЕР АКАДЕМСКЕ  СТУДИЈЕ

други конкурсни рок

 

Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу у школској 2022/2023. години уписује студенте на мастер академске  студије на следећим студијским програмима:

 1. МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - двогодишње мастер студије (120 ЕСПБ)

Број буџетских места: 13

Број самофинансирајућих места: 33

Модули:

 

 • Машинске конструкције и механизација
 • Друмски саобраћај
 • Енергетика и процесна техника
 • Индустријски инжењеринг
 • Информатика у инжењерству
 • Моторна возила и мотори
 • Примењена механика и аутоматско управљање
 • Производно машинство

 

Услови уписа:

Право на упис имају сви  студенти који су завршили основне трогодишње академске студије на Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу или неком другом факултету са сродним студијским програмом, при чему су остварили најмање 180 ЕСПБ бодова.

 

 1. ВОЈНОИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - једногодишње мастер студије (60 ЕСПБ)

 

Број буџетских места: 1

Број самофинансирајућих места: 2

 

Услови уписа:

Право на упис имају сви  студенти који су завршили основне четворогодишње академске студије на Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу или неком другом факултету са сродним студијским програмом, при чему су остварили најмање 240 ЕСПБ бодова.

 1. ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - једногодишње мастер студије (60 ЕСПБ)

Број буџетских места: 0

Број самофинансирајућих места: 13

 
Услови уписа
:

Право на упис имају сви  студенти који су завршили четворогодишње основне академске студије из научних области: техничко-технолошких, организационих, природно-математичких и сродних друштвено-хуманистичких (економија, менаџмент и др.) наука при чему су остварили најмање 240 ЕСПБ бодова.

 1. ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ - једногодишње мастер студије (60 ЕСПБ)

Број буџетских места: 0

Број самофинансирајућих места: 6

 

Услови уписа:

Право на упис имају сви  студенти који су завршили четворогодишње основне академске студије из научних области: техничко-технолошких, организационих, природно-математичких и сродних друштвено-хуманистичких (економија, менаџмент и др.) наука при чему су остварили најмање 240 ЕСПБ бодова.

 1. ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - једногодишње мастер студије (60 ЕСПБ)

Број буџетских места: 0

Број самофинансирајућих места: 10

 

Услови уписа:

Право на упис имају сви  студенти који су завршили четворогодишње основне академске студије из научних области техничко-технолошких или природно математичких наука при чему су остварили најмање 240 ЕСПБ бодова.

 1. УРБАНО ИНЖЕЊЕРСТВО - једногодишње мастер студије (60 ЕСПБ)

Број буџетских места: 0

Број самофинансирајућих места: 15

 

Услови уписа:

Право на упис имају сви  студенти који су завршили четворогодишње основне академске студије на неком од следећих факултета: Машински факултет, Технички факултет, Електротехнички факултет, Факултет oрганизационих наука као и неке од факултета сличних профила, из научних области техничко-технолошких или природно математичких наука при чему су остварили најмање 240 ЕСПБ бодова.

 1. БИОИНЖЕЊЕРИНГ - једногодишње мастер студије (60 ЕСПБ)

Број буџетских места: 0

Број самофинансирајућих места: 14

 

Услови уписа:

Право на упис имају сви  студенти који су завршили четворогодишње основне академске студије на неком од следећих факултета: Машински факултет, Технички факултет, Електротехнички факултет, Факултет организационих наука као и неке од факултета сличних профила, из научних области техничко-технолошких или природно математичких наука при чему су остварили најмање 240 ЕСПБ бодова.

 1. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО - једногодишње мастер студије (60 ЕСПБ)

Број буџетских места: 0

Број самофинансирајућих места: 15

 

Услови уписа:

На студијски програм мастер академских студија Електротехника и рачунарство може се уписати кандидат који је завршио основне академске студије на студијском програму Рачунарска техника и софтверско инжењерство Факултета инжењерских наука, или на студијском програму из области Електротехничко и рачунарско инжењерство на неком сродном факултету и стекао најмање 240 ЕСПБ.  

 1. Мерила за утврђивање редоследа кандидата

Редослед кандидата за упис у прву годину мастер академских студија одређује се на основу опште просечне оцене остварене на основним академским студијама, дужине студирања на основним академским студијама и степена еквиваленције завршеног студијског програма основних академских студија са одговарајућим студијским програмом мастер академских студија, који се дефинише одлуком Комисије за упис студената.

Укупан број поена за рангирање кандидата утврђује се на основу следећих формула:

БП=10*ПО*СЕ*КВ

где су:

БП - укупан број поена за рангирање студента,

ПО - просечна оцена остварена на основним академским студијама,

СЕ - степен еквиваленције студијског програма основних академских студија,

КВ – коефицијент времена студирања, који се рачуна по:

КВ=1-0,05*(ВС-ТП)

где су:

ВС – време (у годинама) за које је студент завршио основне академске студије,

ТП – дужина трајања студијског програма основних академских студија (у годинама),

Максималан укупан број поена који кандидат може да оствари при рангирању је 100.

 

 1. Конкурсни рок

Пријаве на конкурс за упис студената на мастер академске студије примају се од: 05.10.2022.-06.10.2022. од 11 – 13 часова у Служби за студентска питања на Факултету инжењерских наука, улица Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац. Образац Пријаве за конкурс се може подићи у просторијама Службе за студентска питања.

 1. Школарина

Висина школарине за самофинансирајуће студенте је:

 • за двогодишње мастер академске студије: 60000,00 динара
 • за једногодишње мастер академске студије: 80000,00 динара.
 1. Остале одредбе

Кандидати приликом пријаве на конкурс предају:

 • попуњену пријаву,
 • очитана лична карта (или фотокопија),
 • оверену копију дипломе (уверења) о завршеним студијама (за студенте ФИН-а није потребно да копија буде оверена),
 • уверење о положеним испитима током основних студија (за студенте који нису завршили основне академске студије на ФИН-у),
 • доказ о уплати,
 • три фотографије 3,5 x 4,5 сm,
 • За трошкове које Факултет има у вези са спровођењем конкурса, кандидати плаћају накнаду у износу од 5000,00 динара на жиро-рачун Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац. Жиро-рачун Факултета је 840-7400760-81, са позивом на број  112.

Контакт телефон: 034/336-000

Е-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.

Претрага