Коначне ранг листе за упис на МАСТЕР академске студије

Коначне ранг листе за све мастер студијске програме су доступне у оквиру следећег документа >>>

Информације о упису:

Приликом уписа самофинасирајући студенти прилажу уплатницу о уплаћеној првој рати школарине.

Школарина са плаћа у ратама према следећој Одлуци >>>

Кандидати за упис на једногодишње мастер студије приликом уписа плаћају половину школарине.

Кандидати који приликом конкурисања нису приложили неку од ставки наведених у Конкурсу потребно да је исту приложе приликом уписа.

Термини уписа у четвртак, 22.09.2022. године:

- 08,00 часова - Упис кандидата за Машинско инжењерство од 1. до 30. места на ранг листи;

- 10,00 часова - Упис кандидата за Машинско инжењерство од 31. до 60. места на ранг листи;

- 11,00 часова - Упис кандидата за Машинско инжењерство од 61. до 82. места на ранг листи;

- 12,00 часова - Упис кандидата за Индустријско инжењерство, Инжењерски менаџмент, Инжењерство заштите животне средине, Урбано инжењерство и Биоинжењеринг;

- 13,00 часова - Упис кандидата за Електротехнику и рачунарство.

Термини уписа у петак, 23.09.2022. године:

- 08,00 часова - Упис кандидата за Војноиндустријско инжењерство.

Потребна документа за упис:

• очитана лична карта (или фотокопија),
• оверена копија дипломе (уверења) о завршеним студијама (за студенте ФИН-а није потребно да копија буде оверена),
• уверење о положеним испитима током основних студија (за студенте који нису завршили основне академске студије на ФИН-у),
• три фотографије 3,5 x 4,5 сm.

Такође, кандидати плаћају накнаду за трошкове уписа у износу од 3000,00 динара на жиро-рачун Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац. Жиро-рачун Факултета је 840-7400760-81, са позивом на број 113.

Пример попуњене уплатнице за трошкове уписа>>>

Пример попуњене уплатнице за трошкове осигурања>>>

Претрага